Gårdsted Højgård

Forside

Vinder af AgriNords Bygningsharmonipris 2012

Gaardsted Højgaard

Hobrovej 193
Vilsted
9670 Løgstør

Tlf.: 9867 8251
mail@gaardsted-hoejgaard.dk

www.gaardsted-hoejgaard.dk

Høj sundhedsstatus og lav udskiftning løfter økonomien

Køerne holder gennemsnitligt i 3,5 laktationer, så flere køer når at toppe ydelsesmæssigt, og 30 procent af kvieopdrættet sælges til eksport. Det skæpper i kassen på Gaardsted Højgaard.

Noget af det, der kendetegner Dansk Holstein avlsbesætningen på Gaardsted Højgaard ved Vilsted nær Løgstør, er den lave udskiftningsprocent på 17-18 procent. Og besætningsejeren siden 1973, Leif Jensen, giver sandet i sengebåsene en stor del af æren for den lave udskiftningsprocent.
Ved at holde køernes yvere og ben i orden og ved en velfungerende reproduktionen holder køerne i besætningen i gennemsnitligt i 3,5 laktationer, et pænt stykke over landsgennemsnittet på 2,5 laktationer.
Derfor har Leif Jensen gennem årene kunnet sælge cirka 30 procent af kvieopdrættet til eksport.
– Salget af kvier er en vigtig indtægtskilde for os. Og så gavner det bestemt også økonomien, at vi på grund af vore køers gode holdbarhed har flere køer, der når at toppe ydelsesmæssigt i 3. og 4. laktation, forklarer den vesthimmerlandske Holstein-avler.

Udvidelser med eget opdræt

Den lave udskiftningsprocent har også gjort det muligt for ham at udvide besætningen kraftigt over årene næsten udelukkende med eget opdræt. Ved overtagelsen i 1973 var besætningen på 25 køer. I øjeblikket er der cirka 480 køer, og i løbet af 2013 ventes sengebåsestalden fra 2010 med plads til 550 køer at være fyldt op – stadig med eget opdræt.
– Hvis vi ville, kunne vi godt nå op på de 550 køer lidt hurtigere. Men vi strækker udvidelsesfasen lidt for at have mulighed for at skifte lidt hårdere ud blandt de køer, der ikke egner sig så godt til robot-malkning.
Herved undgår vi også at skulle købe så meget kvote, forklarer Leif Jensen.

Det tredje staldbyggeri

Den nye sengebåsestald med sand i sengebåsene og otte Lely malkerobotter er den tredje, den driftige kvægbruger har bygget. Det startede med en ny bindestald til 60 køer i 1975. I 1994 blev der bygget en ny løsdriftsstald til 110 køer, og den blev seks år senere forlænget, så kapaciteten blev fordoblet til 220 køer.

I 2006 startede planlægningen af en ny sengebåsestald til 350 køer. Inden byggeriet gik i gang, blev planerne ændret, så den nye stald endte med at få plads til 550 køer. Der er gennem årene kun købt et mindre antal dyr ind til besætningen, når der er købt andre gårde til.
I 2010 blev der desuden indkøbt 24 køer fra den landskendte besætning hos Søren Bojer, der i nogle år var landets suverænt højestyden de. Det skete i håb om at få noget godt genetisk materiale ind i besætningen.

powered by medie-grafik.dk